ถนนสายเก่าของจันทบุรี

(อ่าน 14064/ ตอบ 28)

อ้ายดอย

ถนนสายเก่าของจันทบุรี

images.phongphanar.multiply.com/attachment/0/SPvhOwoKCD4AAFn@UkQ1/IMG_3438./IMG_3421.JPG


อาคารพักอาศัยและร้านค้าย่านท่าหลวง ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำจันทบุรีด้านตะวันตก แต่เดิมรู้จักกันในชื่อที่เรียกันติดปากว่า " บ้านลุ่ม " ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวจีนและญวนอพยพตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมาได้พัฒนามาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าของจันทบุรีที่สำคัญแห่งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 มีจุดเริ่มต้นจากสะพานวัดจันทนาราม ผ่านบ้านท่าหลวงยาวเป็นแนวไปตลอดจนถึงชุมชนตลาดล่าง บริเวณที่เรียกว่าท่าเรือจ้าง อาคารส่วนใหญ่เป็นที่พักอาศัยและร้านค้าของชุมชนที่มีอายุเกือบร้อยปี ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชการที่ 5 มีลักษณะเป็นตึกแถวโบราณมีลวดลายไม้จำหลักอ่อนช้อยงดงาม


images.phongphanar.multiply.com/attachment/0/SPvhOwoKCD4AAFn@UkQ1/IMG_3438.JPG


อยู่ตามบานประตูหน้าต่างและมุมอาคาร ซึ่งจะพบรูปแบบเรือนขนมปังขิงปะปนอยู่ด้วย เพราะชาวจันทบุรีได้รับอิทธิพลจากการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศเมื่อสมัย ร.5 ถือว่าเป็นย่านประวัติศาสตร์ของ จ.จันทบุรี ย่านท่าหลวง-ตลาดล่าง มีความสำคัญต่อบทบาทการค้ากับต่างประเทศของจันทบุรีในยุคนั้น คือ เป็นจุดที่เรือบรรทุกสินค้าของป่าที่รวบรวมมาได้จากป่าแถบตะเคียนทอง น้ำขุ่น คลองพลู วังแซ้ม ในบริเวณเขาคิชกูฎและเขาสอยดาว จะล่องลงมาตามลำน้ำจันทบุรี และมาเที่ยบท่าที่ตลาดท่าหลวง


 


อ้ายดอย

หลังจากนั้นอีก 1 ปีโพสท์ เอารูปมาเพิ่มให้อีกครับ

Page : [Back] 1 2
Lock Reply