Live and Learn โดย คุณกมลา สุโกศล

Live and Learn โดย คุณกมลา สุโกศล

 Live and learn

                                                                             กมลา สุโกศล

 

สุขความทุกข์ ไม่มีใครรู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ จะยอมรับความจริงที่เจอได้แค่ไหน

เพราะชีวิตคือชีวิต เมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไป
มีสุขสมมีผิดหวัง หัวเราะหรือหวั่นไหว เกิดขึ้นได้ทุกวัน

อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมัน ตามความคิดสติเราให้ทัน
อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด

สุขก็เตรียมไว้ ว่าความทุกข์คงตามมาอีกไม่ไกล

จะได้รับความจริงเมื่อต้องเจ็บปวดไหว

เพราะชีวิตคือชีวิต เมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไป
มีสุขสมมีผิดหวัง หัวเราะหรือหวั่นไหว เกิดขึ้นได้ทุกวัน

อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมัน ตามความคิดสติเราให้ทัน
อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด

อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมัน ตามความคิดสติเราให้ทัน
อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด

อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมัน ตามความคิดสติเราให้ทัน
อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด

อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด

 

บทเพลง live and learn โดยคุณกมลา สุโกศล นี้สะท้อนให้เห็นเป็นอย่างดีในเรื่องของชีวิต ที่เป็นจริงและทุกคนที่มี ชีวิต ต้องพบเจอ กับความจริงของชีวิต ที่ย่อมมีทั้งความสุข และ ความทุกข์ หมุนเวียนเข้ามาตลอดเวลา บางช่วงของชีวิตก็พบกับความสุข ความเบิกบานใจ  บางช่วงก็พบกับความทุกข์จนแทบขาดใจ คนที่เข้าใจ ชีวิต ย่อมรู้ดีว่า ช่วงเวลาแห่งความสุขและทุกข์นั้น ไม่ยั่งยืน เมื่อเกิดขึ้นมาได้แล้ว ก็ย่อมจบลงไป ไม่มีอะไรที่คงทนแน่นอน คนที่จมอยู่กับความทุกข์ ก็เสมือนจมอยู่กับอดีต ที่ไม่ยอมให้มันจากไป ทั้งที่เรื่องราวได้จบสิ้นไปแล้ว เช่นเดียวกับผู้ที่อยู่ในห้วงเวลาแห่งความสุข ก็ไม่ทันเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมรับกับความทุกข์ที่ผันเปลี่ยนเวียนเข้ามาใหม่   คาดหวังแต่อนาคตที่สวยงาม หากไม่สวยงามดั่งที่คิด ก็เป็น ทุกข์  ทุกข์จากการที่ยอมรับไม่ได้ในสิ่งที่คาดหวัง การยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีสติและเข้าใจ มองว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ ที่ย่อมเกิดขึ้น และ ดับไป ถึงแม้เราเองจะอยากให้เกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม ล้วนแต่เป็นธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นมาเอง เรามีหน้าที่ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด และยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น การวางใจให้เป็นผู้มองสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยใจที่ยุติธรรมและมีสติ  พึงทำให้ผู้นั้นไม่หลงไปกับ สุข และ ทุกข์ ที่เกิดขึ้นมา การอยู่กับปัจจุบัน และทำให้ดีที่สุดจะทำให้ ชีวิต ผ่านพ้นไปในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างสันติสุขและมีสติ

บทความ : Tippatee